Przeskocz do treści

Nasze Stowarzyszenie

Stowarzyszenie SKAUT powstało w Lublinie w 1997 roku. Założycielami Stowarzyszenia była młodzież związana z harcerstwem, stąd też zarówno nazwą jak i zasadami, do których staramy się nawiązywać w codziennym życiu i pracy wychowawczej nawiązujemy do ideałów ruchu harcerskiego.

Celami statutowymi Stowarzyszenia są między innymi:
Wspieranie i animowanie aktywności społecznej i kulturalnej w środowiskach lokalnych, promocja turystyki, aktywnej rekreacji i sportu, wspieranie idei równouprawnienia i tolerancji oraz świadomości obywatelskiej.
Realizujemy projekty związane z wychowaniem dzieci i młodzieży oraz prowadzimy kursy dla kandydatów na wychowawców i kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży.
Jesteśmy również organizatorem wyjazdów kolonijnych dla dzieci i młodzieży. Podczas kolonii uczestnicy nie tylko odpoczywają i dobrze się bawią, ale również zwiedzają zabytkowe miejsca, rozwijają swoje talenty artystyczne, sportowe oraz poznają podstawy survivalu. W bieżącym roku organizujemy kolonie / obozy nad morzem - zapraszamy na obóz wypoczynkowy i obóz przygodowy.
Nasze inicjatywy kierujemy także bezpośrednio do mieszkańców gminy Konopnica. W 2011 roku nasze Stowarzyszenie było współorganizatorem wyjazdu grupy rodziców i dzieci ze szkół gminy Konopnica na stok narciarski do Bobliwa. W 2010 roku mieszkańcy gminy uczestniczący w projekcie "Wakacje ze sztuką" wzięli udział w jesiennym rodzinnym spływie kajakowym po Roztoczu, podczas którego rodzice wraz z dziećmi wspólnie przeżywali wioślarskie przygody.
Stowarzyszenie SKAUT było również realizatorem projektu: „Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez nabywanie nowych umiejętności podczas warsztatów kulturalno – społecznych na rzecz środowiska i społeczeństwa gminy Konopnica". Aktualnie Stowarzyszenie SKAUT realizuje kilka projektów związanych w wymianą międzynarodową dzieci i młodzieży szkolnej

Aktualności

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie Skaut znalazło się w gronie laureatów II edycji programu grantowego "Moje miejsce na Ziemi" Fundacji ORLEN.

Nasze przedstawicielki: panie Lidia Skubisz i Elżbieta Nowak były uczestniczkami uroczystej gali, która odbyła się 9 października 2019 roku w Katowicach.  Projekt zakłada realizację warsztatów teatralnych dla uczestników w wieku 12 - 16 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Konopnica. Podejmowane działania będziemy konsultowali w ramach programu e Twinning z klasą dramatyczną francuskiej szkoły z okręgu Nord-Pas-de-Calais, z którą wspólnie zamierzamy wystawić spektakl o tematyce emigracyjnej.